Stevig fundament

  • Lijkt het soms alsof het niet helder is wie waar over gaat?
  • Durven de professionals elkaar niet aan te spreken?
  • Worden er geen besluiten genomen of worden ze weer teruggedraaid?

Stevig fundament

Een stevig fundament is de basis voor een succesvolle organisatie, met welke werkvorm dan ook: Agile, hybride, traditioneel. Hierdoor is voor iedereen helder wie wat wanneer kan of mag besluiten. Het zorgt voor plezier, voorspelbaarheid en vertrouwen en is de basis om flexibel en wendbaar te kunnen reageren op ontwikkelingen.

  • Heldere afspraken, werkwijzen en processen
  • Vertrouwen
  • Overzichtelijke diensten en producten
  • Duidelijke rolneming
  • One point of information – Centre of excellence
  • Effectieve besluitvorming

Casus internationale handelsonderneming

portfoliomanagement stevig fundament

Vraagstuk

Een internationale handelsonderneming heeft onvoldoende grip op het realiseren van zijn strategische doelstellingen. Ontwikkelingen gaan traag, mensen werken langs elkaar heen en de machtskaart wordt zeer regelmatig gespeeld.

Resultaat

Door het vormen van een gezamenlijke visie (oplossing) en inrichting is er commitment ontstaan en meer cohesie bij de aanpak en de bijbehorende impact. Processen, rollen en werkwijzen zijn naar aanleiding hiervan vereenvoudigd of opnieuw ingericht tot een eenduidige informatievoorziening. De internationale handelsorganisatie heeft nu een stevig fundament, met een heldere demand-supply inrichting. En een one point of information voor tactische en strategische analyses. De samenwerking is bevorderd en plezieriger.

“Everyone is a genius. But if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid” – Einstein