Borgen van de strategie met portfoliosturing

Portfoliomanagement stelt uw organisatie in staat adequaat in te spelen op de ontwikkelingen in de markt en de maatschappij. Het stelt u in staat om op het juiste moment, op basis van betrouwbare informatie keuzes te maken en bij te sturen. Hierdoor is de organisatie in staat om doelmatig te acteren en te investeren op datgene wat de meeste toegevoegde (klant)waarde levert. Dé essentie om als organisatie het verschil te kunnen (blijven) maken.

Door portfoliomanagement ontstaat een wendbare organisatie, met grip op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Door het op gestructureerde wijze stap-voor-stap inrichten van portfoliomanagement, maken wij – samen met u – de geambieerde strategische doelstellingen van uw organisatie waar.

VERKRIJG:

WENDBAARHEID

Portfoliomanagement Wendbaarheid

Een strakke rolneming en positionering, heldere diensten en (her)inrichting van de strategische en operationele (portfolio)processen zijn essentieel voor een wendbare organisatie.

Lees meer →

GRIP

Portfoliomanagement Grip

Grip en inzicht in welk traject effectief bijdraagt aan de strategische doelen, stellen een organisatie in staat in te spelen op de veranderende markt.

Lees meer →

VOORSPELBAARHEID

Portfoliomanagement Voorspelbaarheid

Weten wat de trends zijn, voorbereid zijn op risico’s en hun impact én het hebben van inzicht maken dat een organisatie slagvaardig kan reageren en sturen.

Lees meer →

DOOR:

COLLECTIEVE AMBITIE

Portfoliomanagement Collectieve Ambitie

Als iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft én onderstreept, ontstaat er een positieve flow. De basis voor een succesvolle (portfolio)organisatie.

Lees meer →

STEVIG FUNDAMENT

Portfoliomanagement Stevig Fundament

Heldere rollen, processen, kaders en afspraken zijn de basis voor een stevig fundament. De manier om ambitieuze doelen te realiseren.

Lees meer →

CONTINU ONTWIKKELEN

Portfoliomanagement Continu Ontwikkelen

Met een gedegen veranderstrategie en aanpak kan de portfolio-organisatie constructief worden geïmplementeerd, of worden door ontwikkeld.

Lees meer →

ONZE KLANTEN