Klantcases

Voortgang boeken in een complex programma

Er lag een ambitieus doel voor dit grote programma. Eentje die impact heeft op de gehele organisatie van uitvoering tot en met management. De grote vraag is dan vaak: Hoe blijft zo’n programma werkbaar voor de programmamanager die tal van taken, verantwoordlijkheden, risico’s en besluiten dient te nemen. Maar natuurlijk ook voor alle programmaleden? De Programma Manager Officer (PMO’er) vervult hierin een belangrijke rol.

Waarom PMO?

Tessa was de spilfiguur in dit programma. Niet alleen ontlast deze duizendpoot de programmamanager met allerlei taken. Door inzicht, structuur en houvast te organiseren ondersteunt zij het hele (programma)team. Kwaliteiten van een PMO’er zijn dan ook o.a. gestructureerd, georganiseerd en nauwkeurig te werk gaan. Ook is het handig betrokken te zijn bij het hele programmateam en eventuele stakeholders.

Tessa heeft, in samenwerking met de secretaris, de structuur en het overzicht van het programma kundig en met grote betrokkenheid bewaakt. Hierdoor is de voortgang van het programma nooit in gevaar gekomen
Michel Verduijn – programmasecretaris

Welke resultaten zijn behaald?

Creëren van inzicht. Informatieverzameling op het gebied van bijv. benodigdheden van projecten, voortgangsrapportages, planningen, afhankelijkheden, risico’s en andere programmadocumenten. Concreet betekent dit actief contact onderhouden met alle programmaleden en alle informatie helder verzamelen in een overzicht.

Houvast. Eenmaal alle informatie verzameld, dan komt informatiedeling om de hoek kijken: de juiste info en benodigdheden moeten bij de juiste mensen belanden. De programmamanager kan bijvoorbeeld op basis van info bijsturen en/of besluiten nemen.

Houvast en tijd Secretariële, organisatorische en facilitaire werkzaamheden bij één persoon die de weg weet te vinden binnen een complexe organisatie. Denk aan het organiseren van workshops en andere sessies.

Tessa is als pmo een spin in het web geweest bij het ontwikkelen en uitvoeren van diverse onderdelen van het programma.

Met de invulling van de PMO-rol wordt dus rust en grip in het programma gerealiseerd.

Wil je meer weten?

Vraag het aan onze consultants.