• Home
  • Klantcases
  • Slimmer werken door combinatie Assurance en Agile werken
Klantcases

Slimmer werken door combinatie Assurance en Agile werken

EDSN ontwikkelt in opdracht van de netbeheerders één centraal energiedatacentrum voor alle marktpartijen. Hiermee kan EDSN energiebedrijven in Nederland gelijke toegang bieden tot dezelfde actuele en eenduidige marktinformatie. Hierbij is het noodzakelijk dat EDSN de betrouwbaarheid en integriteit van deze applicaties en diensten kan aantonen.

Om de betrouwbaarheid en integriteit van applicaties te waarborgen, heeft EDSN een Audit en Risk afdeling. Met vier pijlers (Assurance, Risico Management, Quality Control en Interne Audit) helpt Audit en Risk bij het versterken en professionaliseren van de organisatie. Ook onderhoudt deze afdeling een Control Framework met belangrijke maatregelen en controles, waarmee EDSN zekerheid geeft aan opdrachtgevers. Dit framework wordt jaarlijks getoetst door een externe auditor, waarmee ze ‘Assurance’ afgeven dat EDSN werkt volgens bepaalde kwaliteitsstandaarden en richtlijnen.

Probleemstelling

Het Assurance proces is een belangrijk proces voor EDSN. Het is een jaarlijkse toetsing van het Control Framework door een externe auditor om te kijken naar de kwaliteit en integriteit van data en processen van EDSN. Echter met de recente Agile transitie is het een drukke periode geweest waarin Audit en Risk meer aansluiting moet vinden met de operatie – zodat er beter samen gewerkt kan worden en controles met de hoogste kwaliteit opgeleverd worden.

Quality assurance wolk

EDSN zocht daarom een nieuwe Audit en Risk consultant die gestructureerd en resultaatgericht kan bijdragen aan overzicht creëren en het faciliteren van samenwerking tussen afdelingen. Hierdoor ontstaat een solide governance structuur waarmee Audit en Risk kwaliteit, betrouwbaarheid en voorspelbaarheid kan garanderen in de processen en applicaties.

De aanpak van Intermedius

Om deze verbinding met de operatie te faciliteren ben ik als Audit en Risk consultant bezig met het opzetten van een Proof of Concept. In dit concept sluiten we aan bij de Agile werkwijze door ieder kwartaal een Feature op te geven ter behoeve van de Assurance. Deze Feature bestaat uit diverse controles die in het aankomende PI door de Agile Release Train opgeleverd gaan worden. Met deze feature volgen we de Agile werkwijze en de JIRA tooling van de teams, waarmee we gemakkelijker en effectiever samenwerken met de teams om controles ieder PI op te leveren.

Resultaat

Dit nieuwe Assurance proces zorgt voor transparantie en structuur. Tevens geeft het de teams het inzicht dat ze nodig hebben om deze controles tijdig op te leveren. Op deze manier probeer ik om Audit en Risk een integraal onderdeel te maken van de organisatie en aan te laten sluiten op de nieuwe processen binnen de operatie. Dit zorgt uiteindelijk voor meer kwaliteit, vertrouwen en waarde richting externe stakeholders.

‘Boris Schoenmaker is een gedreven consultant die bezig is met het verbeteren van ons Assurance proces, door de Audit en Risk afdeling aan te laten sluiten bij de Agile werkwijze van de operatie. Met tools zoals Confluence en Jira zorgt hij ervoor dat Assurance taken vanuit Audit en Risk makkelijk in sprints gepland kunnen worden, zodat teams efficiënt en voorspelbaar te werk gaan. Zo ontstaat er meer overzicht en structuur in de operationele werkzaamheden en kunnen teams tijdig de controles opleveren aan de externe auditor.’
Michael Wolters, Senior Audit & Risk Consultant EDSN

Achtergrond

Via Intermedius is Boris Schoenmaker vorig jaar projectmanager bij EDSN geweest voor de C-ARM applicatie audits. Na een succesvolle audit in 2020 is Boris dit jaar opnieuw aangesloten bij EDSN als Audit en Risk consultant om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Naast het nieuwe Assurance proces helpt Boris de teams om stapsgewijs te veranderen richting de ‘New Way of Working’. Dit is een set van afspraken en werkwijzen die EDSN gebruikt om veilig, betrouwbaar en integer te werken.

Wil je meer weten?

Vraag het aan onze consultants.

Frank Wiersma

Managing Partner

Stel je vraag per mail