Klantcases

Interprovinciale (digitale) samenwerking

Het programma Interprovinciale Digitale Agenda (IDA) zet zich volop in voor samenwerking tussen provincies om digitale transformatie samen vorm te geven. In verbinding blijven met alle betrokken is essentieel voor dit programma. Zo blijven de betrokkenen op alle verschillende niveaus, van bestuurders tot de uitvoering aangesloten bij het behalen van de ambities.

IDA

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is een vereniging van en voor de twaalf Nederlandse provincies, die de belangen behartigt in Den Haag en Brussel. Het IPO is actief op het gebied van alle maatschappelijke opgaven van provincies. De digitale transformatie werkt door in alle opgaven. De provincies werken hier gezamenlijk aan in het programma Interprovinciale Digitale Agenda (IDA). Op het gebied van dienstverlening, data, innovatie en bedrijfsvoering wordt met enthousiasme samengewerkt aan digitalisering en informatievoorziening initiatieven.

De overkoepelende vraag die het programma drijft is hoe (digitale) data en informatie ingezet kan worden voor en door de Nederlandse provincies ten behoeve van maatschappelijke opgaven? Een heel concreet voorbeeld is het verminderen van de stikstof uitstoot. Hoe kunnen informatie en data ingezet worden om de vermindering hiervan de stimuleren? Daarnaast wordt er ook gewerkt aan het vormen en uitdragen van standaarden zoals de digitale toegankelijkheid van provincies.

Tessa is in staat gebleken om in een hectische periode snel en professioneel de rol van programma- en projectondersteuner voor de Interprovinciale Digitale Agenda in te vullen bij het Interprovinciaal Overleg. Daarmee is zij van grote waarde geweest voor de continuïteit van ons programma!
Marten Tilstra, programmamanager IDA

Uitdagingen

Het programma heeft de nodige voorbereiding en vormgeving gehad en zit ondertussen midden in de uitvoering van de verschillende initiatieven. Om deze goed te laten verlopen, is het van belang de basis op orde te hebben (en te houden) en in verbinding te blijven met alle betrokkenen. Dit doe je onder andere door werkprocessen te coördineren, zodat besluitvorming zo soepel mogelijk loopt. Op deze manier kan je als programma blijven draaien. Als programmasecretaris ben ik als spin in het web en zorg voor deze solide basis.

Het creëren van de juiste randvoorwaarden is ook belangrijk voor een goede uitvoering van het programma. Hierdoor creëer je rust en overzicht. Zo wordt monitoring op de voortgang en gestelde doelen mogelijk. Door zorg te dragen voor het op orde houden van verschillende aspecten, denk aan financiën, en verschillende documenten (als aansluiting houden bij het jaarplan en verantwoording) heb ik een rust gecreëerd van waaruit het programma verder kan.

In en rondom het programma wordt veel samengewerkt op verschillende niveaus, van bestuurders tot de uitvoering. Daarom is het belangrijk om overal de verbinding op te zoeken. Dit geldt voor zowel verbinding met en tussen provincies, verbinding met andere programma’s binnen het IPO en verbinding tussen alle projecten binnen het programma IDA.

In het rondom het programma wordt veel samengewerkt op verschillende niveaus, van bestuurders tot de uitvoering. Daarom is het belangrijk om overal de verbinding om te zoeken.

Tessa Koolen

Uitkomsten

Door het vervullen van de rol als projectsecretaris van het programma, heb ik een centrale rol vervult. De verbinding aangaan op alle niveaus door middel van het organiseren van verschillende meetings en overleggen. En door het behouden van de solide basis heb ik een rust gecreëerd van waaruit het programma verder kan.

Wil je meer weten?

Vraag het aan onze consultants.