Onze marktexpertise

Energie

De energiesector is volop in beweging. Innovaties volgen elkaar razendsnel op. Daarmee levert de energietransitie zeker kansen op, maar ook uitdagingen. De ambities (zoals vastgesteld in het klimaatakkoord en uitgewerkt in de RES 1.0) zijn hoog. Om die te halen, moet er veel werk verzet worden. Dat is uitdagend met een krapte op de arbeidsmarkt die ervoor zorgt dat de uitbreiding van het elektriciteitsnet niet zo snel gaat als de klant wil. Hoe speel je daar nu al op in? In een complexe wereld als de energiesector zijn de juiste keuzes essentieel. Intermedius helpt je daarbij met portfoliosturing.

Grote thema’s op de energiemarkt

De energiesector kent veel organisatie-overschrijdende vraagstukken. Denk hierbij aan het innoveren van het IT-landschap en de schaarste van fossiele energie. Daarom wordt de samenwerking gezocht in allianties en ketens. Als je die wilt laten werken, is een goed ingerichte besluitvorming nodig. Een keuzeproces waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden.

Maar ook binnen de organisatiegrenzen is het in kaart brengen van alle initiatieven van groot belang. Zo kunnen er prioriteiten gesteld worden op basis van de strategische doelen. Daarnaast is een gedeeld beeld van planning en voortgang belangrijk. Onze organisatieadviseurs zijn op hun best als een complexe samenwerking de besluitvorming lastig maakt.

Bij Intermedius kies je voor betrokken experts. Wij maken die complexe samenwerkingen (weer) bestuurbaar (handen aan het stuur). Door het creëer van focus worden de juiste prioriteiten opgepakt.En dat is precies wat je nodig hebt om de energietransitie te laten slagen. Met de juiste mensen, op het juiste moment en op basis van de juiste informatie. Zo kan er gestuurd worden op resultaat.

Benieuwd wat Intermedius voor jou kan betekenen? Ontdek snel onze cases bij de overheid en uiteenlopende uitvoeringsinstanties.

Energiemast
  • EDSN

Wat is ervoor nodig om als autonome organisatie een gezamenlijke ambitie te realiseren?

“Een uiterst kundig en zeer toegewijd team heeft met risico-gestuurde plannen een belangrijke hoeksteen voor succes van het programma gelegd én in stand gehouden: vertrouwen”, stelt Willem de Goeij van EDSN. Ontdek snel hoe Intermedius-consultant Rosanne Jansen met probabilistisch plannen voor rust en vertrouwen zorgde bij de stakeholders.

zonnepanelen
  • Netbeheer Nederland

Professionalisering Alliantie Portfolio

“De volwassenheidsmeting heeft inzicht gegeven in onze blinde vlekken en concrete handvatten gegeven om onze portfolioprocessen te verbeteren. De kennis die Intermedius inbracht, heeft geholpen om de verbeterpunten snel om te zetten in actie.” Lees snel hoe Intermedius Netbeheer Nederland hielp om portfoliomanagement te professionaliseren en aan te sluiten bij de ambities.

…Ondanks een bredere scope dan was voorzien, is het programma volgens planning en praktisch binnen budget opgeleverd. Intermedius heeft bijgedragen met risico-gestuurd plannen. Zo is er een belangrijke hoeksteen voor succes van het programma gelegd én in stand gehouden: vertrouwen!
Willem de Goeij – Programma Directeur C-ARM
De volwassenheidsmeting heeft inzicht gegeven in onze blinde vlekken en concrete handvatten gegeven om onze portfolioprocessen te verbeteren. De kennis die Intermedius inbracht, heeft geholpen om de verbeterpunten snel om te zetten in actie.
Arie Haasnoot – Portfoliomanager Opdrachtgevers Collectief; Netbeheer Nederland
Met tools zoals Confluence en Jira zorgt Intermedius ervoor dat teams efficiënt en voorspelbaar te werk gaan. Zo ontstaat er meer overzicht en structuur in de operationele werkzaamheden en kunnen teams tijdig de controles opleveren aan de externe auditor.
Michael Wolters, Senior Audit & Risk Consultant EDSN
Wil je meer weten?

Neem contact met ons op.

Frank Wiersma

Managing Partner

Stel je vraag per mail