Onze diensten

Portfoliosturing: ambities realiseren door het maken van weloverwogen keuzes

Met portfoliosturing maak je weloverwogen en betere keuzes voor de organisatie. Hoe dat werkt? Intermedius brengt structuur aan in informatiestromen en processen. Het creëert verbondenheid wanneer iedere medewerker weet wat er moet gebeuren – en waarom.  Alleen zo kan een organisatie of complexe samenwerkingsvorm slagvaardig investeren in wat de meeste toegevoegde (klant)waarde levert.

Hoe we voor jouw organisatie aan de slag gaan:

Adviseren

Waar staat jouw organisatie nu? En welke ambities willen jullie realiseren? Voor echte groei is het belangrijk om te weten in welke fase de portfolio-organisatie zich bevindt. Intermedius adviseert over de inrichting en ontwikkeling van portfoliomanagement. We brengen de harde en zachte kant samen. Zo komt er één lijn in het proces, de structuur en governance én het gedrag en de rolneming binnen de organisatie. We bekijken de huidige situatie, de wensen en ambities voor de toekomst. Van daaruit adviseren we deskundig over de volgende ontwikkelstappen in het volwassenheidsmodel portfoliomanagement. Zó kan de organisatie groeien.

Implementeren

Wij zien snel wat er nodig is om de organisatie in te richten en te professionaliseren. Zo kun je de juiste keuzes maken. Dat doen we met een praktische aanpak: onze consultants gaan voor interventies en concrete stappen. Dit doen we in verschillende rollen, zoals PMO’er, portfoliomanager, Agile-coach of verandermanager.

We zetten onze deskundigheid ook in voor bestaande initiatieven op portfolio-, programma- en projectmanagement. Echte ervaren experts die adviseren, voor verbinding zorgen en weten wat er speelt. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Zo maken we het mogelijk om samen dezelfde kant op te gaan. Geen onnodig lange rapporten dus, maar meteen aan de slag met de ambities die de organisatie voor ogen heeft.

Ontwikkelen

Wil je portfoliosturing echt naar de volgende fase brengen? Dan wil je ook dat jouw mensen zélf de expert zijn. En daar helpen wij bij. Met masterclasses, een training, interactieve games of workshops die zijn afgestemd op de organisatie-ambities. Zo stel je de mensen centraal. Dat gaat hand in hand met de ontwikkeling van een nieuwe werkwijze, waar Intermedius ook bij helpt. Met bijna 20 jaar ervaring weten wij precies welke kennis en kunde het verschil maakt voor succes in de praktijk.

Hulp nodig bij het maken van keuzes?

Vraag het aan onze consultants

Otto ten Dam

Managing Partner

Stel je vraag per mail

In deze markten zetten wij onze expertise in.

Energie

Portfoliosturing maakt hét verschil in de energietransitie. De klimaatdoelen zijn helder, maar er moet nog veel gebeuren. Organisatorische veranderingen, nieuwe samenwerkingen en ingrijpende keuzes. Dat is precies waar Intermedius organisaties in bijstaat.

Overheid

Maatschappelijke en organisatorische uitdagingen worden steeds groter. Verantwoordelijkheden binnen de overheid groeien. Hoe houd je overzicht in al deze initiatieven en projecten? Hoe zet je mensen en middelen slimmer in? Intermedius helpt je gedegen keuzes maken. Keuzes die impact maken en waardevol zijn voor de burger.

Zakelijke dienstverlening

In een steeds digitaler tijdperk veranderen de behoeften van klanten. Het is van belang om hier als organisatie wendbaar op in te spelen! Maar hoe bewaak je de strategie als er té veel initiatieven ontstaan? Wij zorgen voor een duidelijke koers, rolneming, keuzes, effectieve samenwerking en realisatie van jouw strategie.

Het team van Intermedius is van grote meerwaarde geweest om de volgende stap met het programma One way of Portfoliomanagement neer te zetten. Intermedius en het programmateam hebben ervoor gezorgd dat alle lopende initiatieven bij elkaar zijn gekomen en er een heldere bleuprint inclusief vertaling naar de praktijk is neergezet. En belangrijkste, het resultaat wordt breed gedragen. Met name de (virtuele) game (het lijkt op een ganzenbord) om het gehele prioriteringsproces te doorlopen, vind ik erg nuttig om alle medewerkers mee te nemen in de nieuwe manier van werken.
Gerard Boumans – Opdrachtgever One way of Portfoliomanagement
Het enthousiasme en de betrokkenheid van Intermedius heeft zeker geholpen om medewerkers weer mee te krijgen in portfoliomanagement
Gerlien Harthoorn – opdrachtgever Provincie Noord-Holland
Intermedius heeft, in samenwerking met het team, de structuur en het overzicht van het programma kundig en met grote betrokkenheid bewaakt. Hierdoor is de voortgang van het programma nooit in gevaar gekomen
Michel Verduijn – programmasecretaris

Portfoliosturing: onze core business

Dé expert in het borgen van de strategie met portfoliosturing? Dat is Intermedius. Wij zorgen voor gedegen besluiten en keuzes in de organisatie. Is dat altijd simpel? Nee. Zinvol en resultaatgericht? Zeker! Want we doen het samen.

Met onze specialistische kennis van en ervaring in portfoliosturing kies je voor koers zetten, effectief samenwerken en voorspelbaarheid. Op basis van betrouwbare informatie helpen we te sturen op resultaat. Zo kun je:

– Slagvaardig handelen naar en investeren in wat de meeste (klant)waarde levert.

– Continu en met snelheid reageren op (externe) ontwikkelingen.

– Rekenen op rust, ritme en grip op de uitvoering van de strategie.

Intermedius stelt jou in staat om als organisatie het verschil te (blijven) maken.