Portfoliomanagement

Portfoliomanagement, wat is het?

Portfoliomanagement is een organisatie-inrichtingsvorm waardoor organisaties op een flexibele manier kunnen sturen op de strategische doelstellingen. Door het goed en helder inrichten van de formele én informele kant wordt een organisatie in staat gesteld optimaal wendbaar te zijn. Besluiten kunnen worden genomen door de heldere en objectieve informatie, die in de praktijk geëffectueerd worden.

Portfoliomanagement, waarom?

Portfoliomanagement is een effectieve manier om een heldere koers voor organisaties uit te zetten en eenvoudiger beslissingen te nemen, voor de korte en de lange termijn. Daarmee is het een bijzonder waardevolle investering, die zichzelf altijd terug verdient. Het zorgt er bovendien voor dat alle professionals en stakeholders plezieriger en met meer commitment samenwerken aan dezelfde doelen.
Portfoliomanagement zet mensen in hun kracht. En dat uit zich in een positieve klantbeleving, en een succesvolle en slagvaardige organisatie die flexibel meebeweegt met de ontwikkelingen binnen de markt en maatschappij.

Portfoliomanagement in de praktijk

In de praktijk betekent portfoliomanagement dat een portfolio-organisatie stopt met wat niet werkt, en investeert in wat wel. Portfoliomanagement vergt daarom een inspanning van stakeholders binnen de organisatie. Partijen moeten keuzes maken: wat heeft voor ons nu de meeste toegevoegde waarde? Moeten we doorgaan, stoppen met of bepaalde activiteiten ombuigen? Intermedius helpt daarbij.

VOLWASSENHEIDSMODEL
Fases in Volwassenheid
INRICHTEN PORTFOLIOMANAGEMENT
Elementen Portfoliomanagement

Hoe doen we dit in de praktijk?