Intermedius: expert in portfoliomanagement

Intermedius is een implementatieadviesbureau dat organisaties ondersteunt om (complexe) veranderingstrajecten te laten slagen door het inrichten van programma- en portfoliomanagement . Onze overtuiging en passie is om ervoor te zorgen dat we samen met u stap voor stap de programma- en portfolio-omgeving doorontwikkelen. Hierbij is het verbinden van de harde en zachte aspecten de sleutel tot succes. Wij kijken samen met u welke stappen zorgen voor de quick wins en welke stappen u kunt nemen om uw programma- en portfolio-omgeving verder te professionaliseren, zodat u uiteindelijk op ketenniveau inzicht heeft in de wijze waarop uw strategische doelen worden gerealiseerd.

Zo sterk als de zwakste schakel
Onze overtuiging is dat een organisatie zo sterk is als zijn zwakste schakel. Wij brengen de afhankelijkheden in kaart en ondersteunen organisaties bij het maken van keuzes en gedragen besluiten. Een effectieve veranderaanpak speelt in op het samenspel van harde en zachte elementen, met organisatiestructuur & processen enerzijds en organisatiecultuur & gedrag anderzijds. Ons PPM volwassenheidsmodel brengt dit samenspel in kleine, heldere stappen in kaart.  
 

Succesvol portfolio drie aandachtsgebieden
Portfolio- en programmamanagement kent drie gebieden: richten, inrichten en verrichten. In een ideale situatie sluit uw organisatiestrategie één op één aan op de geïnitieerde projecten en programma’s, is er een heldere aansturing en rolneming. De werkelijkheid is veelal grilliger en complexer. Toch kunt u uw portfolio-omgeving stap voor stap optimaliseren, op basis van verbeterpunten op de korte en lange termijn, zodat de baten gerealiseerd worden en risico’s tijdig worden geadresseerd. Zo ontwikkelt uw organisatie zich tot een dynamische en lerende organisatie, die snel en adequaat inspeelt op veranderingen in de markt, maatschappij en wetgeving.

 

Opdrachten

Intermedius blog

Voor onze relaties organiseren wij een tweedaagse Masterclass met als doel kennis te verkrijgen...
Medio 2015 is ING Domestic Bank NL (DBNL) van traditioneel projectmanagement naar Agile overgestapt...

Twitter

https://t.co/xKLDDCPMpl #porfoliomanagement #agile #samenwerkenaanresultaat
Marieke Teuben gaat donderdag starten bij Medux in de rol van consultant #portfoliomanagement! Succes! Dank voor de opdracht @akimwildemans!