Intermedius: expert in portfoliomanagement

Intermedius is een implementatieadviesbureau dat organisaties ondersteunt om (complexe) veranderingstrajecten te laten slagen door het inrichten van programma- en portfoliomanagement . Onze overtuiging en passie is om ervoor te zorgen dat we samen met u stap voor stap de programma- en portfolio-omgeving doorontwikkelen. Hierbij is het verbinden van de harde en zachte aspecten de sleutel tot succes. Wij kijken samen met u welke stappen zorgen voor de quick wins en welke stappen u kunt nemen om uw programma- en portfolio-omgeving verder te professionaliseren, zodat u uiteindelijk op ketenniveau inzicht heeft in de wijze waarop uw strategische doelen worden gerealiseerd.

Zo sterk als de zwakste schakel
Onze overtuiging is dat een organisatie zo sterk is als zijn zwakste schakel. Wij brengen de afhankelijkheden in kaart en ondersteunen organisaties bij het maken van keuzes en gedragen besluiten. Een effectieve veranderaanpak speelt in op het samenspel van harde en zachte elementen, met organisatiestructuur & processen enerzijds en organisatiecultuur & gedrag anderzijds. Ons PPM volwassenheidsmodel brengt dit samenspel in kleine, heldere stappen in kaart.  
 

Succesvol portfolio drie aandachtsgebieden
Portfolio- en programmamanagement kent drie gebieden: richten, inrichten en verrichten. In een ideale situatie sluit uw organisatiestrategie één op één aan op de geïnitieerde projecten en programma’s, is er een heldere aansturing en rolneming. De werkelijkheid is veelal grilliger en complexer. Toch kunt u uw portfolio-omgeving stap voor stap optimaliseren, op basis van verbeterpunten op de korte en lange termijn, zodat de baten gerealiseerd worden en risico’s tijdig worden geadresseerd. Zo ontwikkelt uw organisatie zich tot een dynamische en lerende organisatie, die snel en adequaat inspeelt op veranderingen in de markt, maatschappij en wetgeving.

 

Opdrachten

Intermedius blog

Wat is Organisatie Energie en hoe kan dit bijdragen aan een succesvolle inrichting van portfolio...
Organisatie energie: het is waardevol, voelbaar en toch ongrijpbaar. Wat is het precies en hoe kan...

Twitter

Nieuw thema is gestart. #agile en #portfoliomanagement en wendbaarheid Hoe kan je dit goed samen inrichten?! Ronde tafel op 27 september!
RT @PMArticles: 10 Considerations for Choosing a Project Management Tool https://t.co/28EHIkv1Pl @ProductDossier @zohoprojects https://t.co