Klantcases

Inventarisatie informatievoorziening

In 2019 is er een nieuwe directie gevormd binnen een cluster van een G4 gemeente. Het was daarna van essentieel belang om de eisen en wensen van deze directie op te nemen in de IT- roadmap.

Om dit mogelijk te maken was een duidelijk overzicht nodig van de huidige informatievoorziening, inclusief een overzicht van gewenste verbeteringen. Als gevolg van deze besluiten, is Intermedius kort daarop gestart met dit onderzoek in opdracht van de directie en onder begeleiding van strategische informatie adviseurs van de G4 gemeenten.

In korte tijd kreeg onze afdeling inzicht in hun IV landschap. Dit vormt het fundament voor strategische besluiten.

Ambitie van de gemeenten

Voor dit project is het belangrijk dat de informatie up-to-date is en goed wordt bijgehouden. Naast de gemeente werken namelijk de burgers ook direct met de informatie binnen deze omgeving. Om strategische keuzes te maken in hun IV-landschap is inzicht en overzicht essentieel.

Opdracht aan Intermedius

Breng in kaart hoe de huidige informatievoorziening aansluit op de processen van de gemeente. Inventariseer daarnaast de wensen om haar informatievoorziening te verbeteren.

Plan, onderzoek, afronding
Aanpak van Intermedius

Resultaat

In 2 ½ maand is de huidige informatievoorziening van de directie bij de gemeente in kaart gebracht. Dit is gebeurd op basis van interviews met 28 betrokkenen binnen de organisatie. Menko Busch, consultant portfoliomanagement bij Intermedius, heeft alle perspectieven bij elkaar gebracht in een rapport dat het fundament vormt voor de analyse van de wensen en oplossingsrichtingen.

Intermedius geeft snel inzicht in complexe processen.

Deze directie binnen de gemeente kan hiermee aansluiten op de programma’s en projecten van het cluster waar zij onderdeel van zijn geworden. Hierdoor kunnen zij strategische keuzes maken in samenwerking met de gehele gemeente.

Wil je meer weten?

Vraag het aan onze consultants.