Inventarisatie informatievoorziening

In korte tijd kreeg onze afdeling inzicht in hun IV landschap. Dit vormt het fundament voor strategische besluiten.

In 2019 is er een nieuwe directie gevormd binnen een cluster van een G4 gemeente. Het was daarna van essentieel belang om de eisen en wensen van deze directie op te nemen in de IT- roadmap. Om dit mogelijk te maken was een duidelijk overzicht nodig van de huidige informatievoorziening, inclusief een overzicht van gewenste verbeteringen.

 

Als gevolg van deze besluiten, is Intermedius kort daarop gestart met dit onderzoek in opdracht van de directie en onder begeleiding van strategische informatie adviseurs van de G4 gemeente.

Ambitie van de gemeente

Voor dit project is het belangrijk dat de informatie up-to-date is en goed wordt bijgehouden. Naast de gemeente werken namelijk de burgers ook direct met de informatie binnen deze omgeving.  Om strategische keuzes te maken in hun IV-landschap is inzicht en overzicht essentieel.

 

 

Opdracht aan Intermedius

Breng in kaart hoe de huidige informatievoorziening aansluit op de processen van de gemeente. Inventariseer daarnaast de wensen om haar informatievoorziening te verbeteren.

Figuur 1: Aanpak Intermedius

Resultaat

In 2 ½ maand is de huidige informatievoorziening van de directie bij de gemeente in kaart gebracht. Dit is gebeurd op basis van interviews met 28 betrokkenen binnen de organisatie. Menko Busch, consultant portfoliomanagement bij Intermedius, heeft alle perspectieven bij elkaar gebracht in een rapport dat het fundament vormt voor de analyse van de wensen en oplossingsrichtingen.

 


INTERMEDIUS GEEFT SNEL INZICHT IN COMPLEXE PROCESSEN


 

Deze directie binnen de gemeente kan hiermee aansluiten op de programma’s en projecten van het cluster waar zij onderdeel van zijn geworden. Hierdoor kunnen zij strategische keuzes maken in samenwerking met de gehele gemeente.

Meer weten?
vraag het onze

Consultants

Menko Busch

Consultant portfoliomanagement

menko.busch@intermedius.nl