• Home
  • Podcasts
  • De noodzaak tot samenwerking bij complexe vraagstukken
Podcasts

De noodzaak tot samenwerking bij complexe vraagstukken

Met Dirk-Jan de Bruijn

We zijn in gesprek met Dirk-Jan de Bruijn (Rijkswaterstaat/IenW), gespecialiseerd in het operationaliseren van netwerkleiderschap. Zijn stelling: de overheid kan alleen sámen met ondernemers, onderwijs- en kennisinstituten en de omgeving complexe vraagstukken op het vlak van mobiliteit, energie, klimaat of woningbouw oplossen. Dirk-Jan bouwt vanuit zijn verbindende rol aan samenwerkingen en allianties, door draagvlak te creëren bij partijen om – ook vanuit eigenbelang – te werken aan een gemeenschappelijk perspectief. Over sturen zonder macht, co-creatie en samenhang creëren door op het hoogste niveau te toetsen hoe innovaties bijdragen aan de 2030-doelen zonder de uiteindelijke gebruiker te verliezen…

Meer weten? Luister snel deze podcast!

Bob van den Engel

Senior Consultant
bob.vandenengel@intermedius.nl

Diane Dros

Strategisch Adviseur
diane.dros@intermedius.nl