• Home
  • Blogs
  • Alliantie Portfolio bij Philips Healthworks
Blogs

Alliantie Portfolio bij Philips Healthworks

Diane Dros en Romy van de Heuvel interviewen Benno Tieke, winnaar van de award ‘Portfoliomanagement of the year 2019’!

We komen aan op de High Tech Campus in Eindhoven. De geweldige energie van innovatie, toekomst en experimenteren om het verschil te kunnen maken, is zeer inspirerend. Ooit is Philips gestart met de High Tech Campus om een ecosysteem van open innovatie te creëren. Inmiddels is de High Tech Campus uitgegroeid tot een buitengewoon belangrijke broedplaats voor nieuwe ideeën. Met meer dan 185 bedrijven en zo’n 12.000 onderzoekers en ontwikkelaars ook wel ‘de slimste vierkante kilometer van Europa’ genoemd, waar Philips een belangrijk onderdeel van uit maakt. Benno Tieke is Strategic Portfoliomanager bij Philips HealthWorks; een onderdeel binnen Philips dat zich focust op startups en interne ventures. Philips’ innovatieve vermogen als gezondheidstechnologiebedrijf wordt wereldwijd geroemd en met veel passie vertelt Benno dan ook hoe hij en zijn team hieraan bijdragen.

Diane: ‘Benno, hoe heb je de Awards ervaren?’

‘Ik vond het een erg interessante bijeenkomst met een bijzondere dynamiek. Portfoliomanagement is toch een vakgebied waar je maar met een paar mensen in een organisatie zit.’ Sparren met peers is altijd nuttig en interessant. De nadruk tijdens de middag van de awards lag met name op change en innovatie en minder op allianties. Het is interessant om te zien hoe de principes van portfoliomanagement op meerdere vlakken toegepast kunnen worden. ‘Ik zou het leuk vinden als er volgend jaar meer portfoliomanagers zijn die een alliantie portfolio managen.’

‘Wat ook echt bijzonder leuk is, zijn de views die ik op mijn post op LinkedIn heb gekregen. In totaal ruim 23.000! Dit zijn Philips collega’s maar ook samenwerkingspartijen en ook een aantal die niet direct een link met mij / ons hebben. De award heeft een behoorlijke spin-off. Om eerlijk te zijn had ik dat van te voren niet gedacht. Ook intern hebben heel veel mensen het meegekregen. Ik heb veel felicitaties gehad en we hebben onze manier van werken op een leuke manier extra onder de aandacht kunnen brengen.’

High Tech Campus en Philips HealthWorks historie

Philips was de initiatiefnemer om de High Tech Campus Eindhoven te starten. De omgeving van de Campus is de slimste km² in Europa met meer dan 185 bedrijven en instituten en zo’n 12.000 onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers die werken aan toekomstige technologieën en producten. De Campus helpt innovatie te versnellen dankzij toegang tot high tech faciliteiten en een internationaal netwerk. Campusbedrijven, zoals Philips, NXP, TomTom, Shimano, Signify, IBM en Intel, bepalen strategisch welke kennis, kunde en R&D faciliteiten zij delen om sneller, beter en klantgerichter te kunnen innoveren in met name de toepassingsgebieden Health, Energy en Smart Environments. Gelegen in het hart van Brainport zijn de Campusbedrijven verantwoordelijk voor bijna 40% van alle patentaanvragen in Nederland.

HealthWorks is Philips’ wereldwijde samenwerkingsprogramma voor startups gericht op de gezondheidszorg. Een voorbeeld is het grote programma in 2018 gericht op kunstmatige intelligentie (AI) in radiologie en oncologie, en dit jaar richt Philips zich op Patient Monitoring binnen en buiten het ziekenhuis. De innovatiecentra van Philips in Eindhoven (High Tech Campus) Cambridge (VS), Bangalore (India) en Shanghai (China) doen mee aan het programma. Mission statement Philips HealthWorks – “We accelerate big ideas in healthcare! HealthWorks is the breakthrough innovation accelerator within Philips, focused on creating partnerships between health technology startups across the world and Philips. HealthWorks leverages the extensive innovation capabilities and knowledge of Philips, honed over 128 years, and makes this available to external startups and internal project teams the world over, to support the acceleration and go to market of breakthrough healthcare solutions.’’

Diane: ‘Een alliantie portfolio. Kan je hier iets meer over vertellen?’

Wij werken in een ecosysteem met heel veel verschillende partijen. Om het ecosysteem te optimaliseren is portfoliomanagement ingericht. Hierdoor is het mogelijk om snel en adequaat de juiste expertise en innovaties aan elkaar te verbinden. Alliantie portfolio zorgt ervoor dat we in een complex systeem zowel intern als extern snel schakelen, heldere en goede keuzes maken en de voortgang kunnen bewaren.

Ons doel is ervoor te zorgen dat de innovatie aan de interne kant wordt verbonden met de ontwikkelingen in de markt. Enerzijds haken we aan bij de interne portfolio’s om scherp te hebben wat er speelt en welke strategische doelen hier leven. Anderzijds verbinden we de portfolio’s met ontwikkelingen in de markt. We hebben een heel groot netwerk van startups. We brengen dus ontwikkelingen van buiten naar binnen en nemen behoefte van binnen mee naar buiten. Ik zie dit echt als een ecosysteem waar we partijen voor korte of langere termijn verbinden om innovaties te brengen die aansluiten bij de vraag in de markt. De kennis die we van buiten inbrengen zorgt voor een versnelling om innovatieve producten en diensten te maken. Het is een ecosysteem dat continu in beweging is. Keuzes maken om de beste partijen met elkaar én aan Philips HealthWorks te verbinden is een dynamisch proces. Hiermee willen wij het verschil maken en nieuwe oplossingen bieden waar onze partners behoefte aan hebben.

Innovatie in Healthcare is complex omdat het altijd een samenspel is van meerdere stakeholders: ziekenhuizen, betalers zoals verzekeraars, de professionals in de zorg en natuurlijk de patiënt. Voor ons is dan ook het verbinden van deze stakeholders met de innovatieve diensten/producten een specifiek aandachtsgebied. De klanten zitten verweven in het proces om tot de juiste keuzes te komen. Ons doel is de samenwerking in een ecosysteem optimaal te laten functioneren door gebruik te maken van de innovaties van buiten, de expertise en mogelijkheden van Philips en de behoefte van onze klanten. Hierbij is het ‘out of the box’ denken de sleutel tot het succes; inside-out & outside-in met een hele heldere visie.

Versnellen van innovatiekracht
Autonome entiteiten vs samenwerken in ecosystemen met alliantie portfoliomanagement

Romy: ‘Waar moet je aan denken qua omvang van dit ecosysteem?’

Duizenden mensen zijn direct of indirect verbonden met innovatie. We hebben vier aandachtsgebieden die ieder hun eigen portfolio hebben. Daarnaast hebben we internationaal vier locaties met een heel groot netwerk in het veld. Zij kennen de partijen die met ontwikkelingen bezig zijn en die mogelijk voor ons op korte of langere termijn interessant kunnen zijn.

Internationaal kijken we met een team van 25 mensen naar de initiatieven en besluiten op basis van de visie en strategie van Philips waar we kunnen aanhaken. Hierbij zijn we als centraal team niet alleen volgend maar ook leidend in de uiteindelijke strategie en hoe we onze ambities willen realiseren.

Romy: ‘Kun je omschrijven hoe het in de praktijk werkt?’

Met strategisch portfoliomanagement zijn er heel veel beslissers die iets te zeggen hebben over de investeringen die we gaan doen. Een effectief keuzeproces is dus fundamenteel. Per locatie zijn er vele startups. Gedegen en gedragen keuzes moeten worden gemaakt met wie we de ‘pressure cooker’ ingaan om een innovatie in een versnelling te zetten. Kortom er zijn veel stakeholders met veel verschillende belangen en behoeftes… Ons primaire doel is al deze belangen zo goed mogelijk te dienen. Het portfolioproces helpt keuzes – eerst interne en vervolgens extern – te maken. Zodat daarna de goede partij(en) gekozen kunnen worden die met hun innovatieve ideeën het verschil kunnen maken.

Marktroaming en keuzes maken

Stap 1 en 2

De eerste stap is dat we een thema kiezen als focus binnen een van de vier Philips-clusters (Personal Health, Precision Diagnosis, Image Guided Therapy en Connected Care). Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat er intern ook draagvlak is voor dit thema. Vervolgens maken we binnen dit thema weer een keuze, zodat we gericht op een paar onderwerpen kunnen gaan inzetten op innovatie.

Stap 3

Wanneer helder is wat we willen, gaan we samen me de gerelateerde Philips businesses een eerste selectie van de startups maken. Hierbij nemen we ook de feedback van onze innovatieve ecosysteem partners (zoals ziekenhuizen) mee. Dit doen we zo breed mogelijk en niet alleen op een specifieke technologie. De rol van portfoliomanagement is ervoor te zorgen dat de juiste expertise en feiten worden verzameld om tot die eerste selectie te kunnen komen.

Stap 4

Na de eerste preselectie brengen we de lijst van startups terug naar 10 tot 20 deelnemers wereldwijd. Deze worden gecoacht in het unieke HealthWorks programma over een tijdsspan van ongeveer drie maanden (pressure cooker). De focus in dit programma ligt op de validatie van de attractiviteit van de waarde propositie van de startup en het uitwerken van een mogelijke samenwerking met Philips.

Stap 5

Na die drie maanden is het onze rol te bekijken welke oplossingen op basis van feiten en de strategische doelen beste passen bij ons. Wanneer de keuze is gemaakt met welke partij en dus oplossing we aan de slag gaan, zal er een lange termijn samenwerkingscontract worden opgesteld samen met de business en specialistische afdelingen. Portfoliomanagement blijft regie op het proces houden tot het contract rond is. Wij monitoren het proces. Zodra het contract er is, neemt de business het over.

Diane: ‘Zoveel kennis en partijen. Wat als er een interessante partij tussen zit maar nu niet de voorkeur heeft om mee samen te werken?’

Dit is inderdaad een interessant punt. Je wilt deze partijen natuurlijk aan je blijven verbinden zodat je op moment x snel met elkaar kan schakelen. Dit is een lastig proces. Zeker omdat alles in beweging blijft. Contact houden is één. Opschakelen op het juiste moment waarbij we alle stakeholders ook mee hebben is essentieel en vraagt specifiek aandacht. Daarom besteden we vanuit portfoliomanagement op dit moment ook expliciet aandacht aan dit alumni management.

Benno Tieke

Benno Tieke, hoofd Portfoliomanagement, Philips HealthWorks. Van origine Duitse natuurkundige en sinds 1997 werkzaam bij Philips waar hij onder andere in februari 2008 de basis legde voor het nieuwe Philips Research lab in Cambridge.

Romy: Welke uitdaging zien jullie voor strategisch portfoliomanagement?

We zijn goed in het meten van de feiten, en het proces van A tot Z faciliteren, zodat we goede keuzes maken gaat ook goed. Wat we meer willen is het meten op waarden. Hoe kunnen we nog beter vaststellen wanneer iets echt een succes is? Hoe kunnen we dit doen? Hoe bepalen we de waarden? En hoe zorgen we dat dit gedragen wordt door alle stakeholders?

Diane: ‘Wat heeft deze manier van werken jullie opgeleverd?’

Ik denk dat we nu veel beter in staat zijn om in te springen op de behoefte van onze klanten. Healthcare systemen en specifiek ziekenhuizen zitten wereldwijd in een transformatie, gericht op betere uitkomsten en efficiënter werken. Philips maakt de stap van product naar solution provider. Daarom worden wij meer een integrator van systemen en technologieën. Door ook een portfolio van startups aan ons te binden brengen we potentieel veel meer waarde naar onze ziekenhuispartners. Het is een andere manier van samenwerken die we mogelijk maken langs de as van strategisch portfoliomanagement: het bouwen van een slim ecosysteem van oplossingen. Sneller schakelen in een complex veld met veel verschillende partijen wordt hierdoor mogelijk en stelt ons in staat op deze manier internationaal impact te hebben in de transformatie van Healthcare.

Diane Dros en Romy van den Heuvel

Diane Dros

Strategisch Adviseur
diane.dros@intermedius.nl