Robin Dorsman

Consultant portfoliomanagement

Als senior consultant houd ik me bezig met complexe opgaven op het snijvlak van strategie - verandering – innovatie – digitalisering / informatisering. Verbinding tussen mensen en tussen strategie en uitvoering zijn hierin essentieel. In de publieke sector kan ik diverse rollen op me nemen: programma-, projectmanager, kwartiermaker, strategisch informatiemanager, portfoliomanager.
Door mijn twee masteropleidingen (Public Information Management en Politieke Geschiedenis) en diverse opleidingen kan ik in korte tijd veel kennis en vaardigheden toepassen. Zowel in professionele zin, maar ook in brede maatschappelijke context wil ik graag ambities en verbeteringen realiseren.