• Worden besluiten verkeerd genomen, door het ontbreken van een helder besluitvormingsproces dat gevoed wordt vanuit de praktijk?
  • Maakt het bestuur keuzes die de operatie niet waar kan maken?
  • Komt de informatie vanuit de operatie niet aan bij het bestuur?

Wendbaarheid

De manier waarop de portfolio-organisatie is ingericht, is bepalend voor de wendbaarheid. Door een strakke rolneming en positionering, heldere diensten en (her)inrichting van de strategische en operationele (portfolio)processen kunnen snel doordachte en gedragen keuzes worden gemaakt. Zo kan de organisatie tijdig en flexibel inspelen op ontwikkelingen in de markt.

  • Strategie en operatie verbonden
  • Totaal oplossing
  • Gedragen keuzes en waardenbepaling
  • Adaptief
  • ‘Guardian of Value’

Casus internationale vervoersinstelling

portfoliomanagement wendbaarheid

Vraagstuk

Bij een grote vervoersinstelling is de informatievoorziening van de projecten en de programma’s goed op orde. Op strategisch niveau is een portfolioboard ingericht en komen de managers regelmatig bij elkaar om te prioriteren. De voortgang van de projecten (verrichten kant) en het maken van de keuzes zijn echter niet met elkaar verbonden. Dit resulteert in een vacuüm in de informatievoorziening die het prioriteren belemmert. Het door vertalen van de keuzes naar lopende projecten stagneert.

Resultaat

De organisatie heeft portfoliomanagement opnieuw ingericht en gepositioneerd, zodat er overzicht en grip is om te sturen op waarden. Strategie, tactische en operationele activiteiten zijn met elkaar verbonden en communicerende vaten geworden in plaats van autonoom opererende entiteiten. Kortom: effectief en snel bijsturen en opschakelen op alle niveaus is mogelijk gemaakt.

Adequaat reageren op ‘disruption’ maakt het verschil