• Wat is de impact als een traject zijn (deel)product niet oplevert?
  • Wat voor impact hebben de verschillende risico’s op de wendbaarheid binnen de markt?
  • Wanneer kunnen welke resources en expertise ingezet worden?

Voorspelbaarheid

Op de hoogte zijn van de risico’s, de trends en de onderlinge afhankelijkheden maakt het mogelijk om voorspelbaar te zijn. Met scenario’s gericht op de toekomst kunnen keuzes worden gemaakt die preventief anticiperen op ontwikkelingen. Professionals zien wanneer ze proactief moeten bijsturen. Op de korte en de lange termijn. Door het invoeren van een adequaat risico- en impactmanagement wordt scenarioplanning en trendanalyse mogelijk. Dé manier om snel en effectief te sturen en risico’s preventief te adresseren.

  • Grip op voortgang
  • Impact van risico’s
  • Gevisualiseerde rapportages en dashboards
  • Afhankelijkheden in kaart
  • Scenarioplanning
  • Sturen op gerealiseerde waarde en potentiële waarde

Casus zelfstandig bestuursorganisatie (Agile)

portfoliomanagement voorspelbaarheid

Vraagstuk

Bij een zelfstandige bestuursorganisatie met een Agile werkvorm gaat een groot aantal zelfstandig opererende eenheden samen in een overkoepelende eenheid. Tal van initiatieven en trajecten, met overlap, komen daardoor samen. Een reorganisatie die om keuzes vraagt, standaardisatie en duidelijke kaders en richtlijnen.

Resultaat

De portfolio-organisatie heeft grip en inzicht gekregen op de (potentiële) risico’s en impact van alle lopende en nieuwe initiatieven. Alle trajectrisico’s zijn vertaald naar de risico’s voor de organisatie. De portfolio-organisatie weet nu hoe het moet bijsturen om de strategische doelstellingen te behalen.

Toegevoegde waarde door blijvend te innoveren