• Wil je weten wat de voortgang van de waarde-realisatie van de trajecten is?
  • Vraag je je af welke prioriteiten noodzakelijk zijn?
  • Is er behoefte aan adequate informatie om te sturen?

Grip & inzicht

Grip en inzicht zijn fundamenteel voor een succesvolle bedrijfsvoering. Om gerichte keuzes te maken, bij te sturen én vooruit te kunnen kijken is een eenduidige informatievoorziening essentieel. Kortom: om de goede dingen te doen en de dingen goed te doen. Wij richten de portfolio-organisatie flexibel en effectief in. Zo kan er op tactisch en strategisch niveau snel (bij)gestuurd worden op basis van correcte en volledige informatie. Ook binnen Agile & hybride portfolio’s.

  • Overzicht
  • Investeren in de juiste trajecten
  • Tijdig en snel bijsturen
  • Inzicht in waardecreatie en rendement
  • Inzicht in capaciteit en expertise

Inzicht G4 gemeente

portfoliomanagement grip

Vraagstuk

Bij een grote gemeente lopen meer dan 100 ICT-projecten. Om te voorkomen dat de budgetten uit de hand lopen, wil de gemeente inzicht in wat de effectieve bijdrage van elk project is. Het projectenportfolio moet zo efficiënt mogelijk worden ingericht, zonder overlap tussen projecten en met grip op de afhankelijkheden.

Resultaat

De gemeente heeft grip op en inzicht in de waarde-creatie van alle initiatieven. Er kan nu gericht (bij)gestuurd worden op kosten en capaciteit. Kortom: de diensten opleveren zoals is beloofd aan de wethouders en de stad, zonder budgetoverschrijdingen.

Met grip en inzicht – de juiste keuzes snel kunnen maken en realiseren