Continu ontwikkelen

  • Moet de effectiviteit van portfoliomanagement vergroot worden?
  • Is de portfolio-organisatie toe aan een volgende stap?
  • Is er behoefte om de stakeholders mee te nemen in de geambieerde ontwikkelingen?

Continu ontwikkelen

Voor een gedegen veranderstrategie is het van belang te weten waar de portfolio-organisatie staat en wat de strategische doelen zijn. In welke fase de organisatie zich bevindt, kunnen wij op praktische en overzichtelijke wijze laten zien. Door het definiëren van concrete activiteiten kan de organisatie verder groeien. Hierbij zorgen we voor een balans tussen de formele en de informele kant. De praktijk daarbij wijst uit dat overzichtelijke en realistische stappen zorgen voor de beste resultaten.

  • Inzicht in waar de portfolio-organisatie staat
  • Heldere doelstelling
  • Een totaaloplossing – zie schakelmodel
  • Een gedegen veranderaanpak
  • Balans in formele en informele aspecten

Casus grote verzekeraar

portfoliomanagement continu ontwikkelen

Vraagstuk

Bij een grote verzekeraar is een audit uitgevoerd. De formele kant – de processen, rollen, en systemen – zijn al gedegen ingericht. Hierdoor kan er vanuit de ‘harde kant’ gestuurd worden op resultaat. Aan de informele kant hebben de professionals echter geen eenduidig doel waar ze zich op richten. Er is weinig vertrouwen in elkaar, en mensen durven elkaar niet aan te spreken. En er is onvoldoende acceptatie voor de nieuwe werkwijze binnen de organisatie.

Resultaat

De verzekeraar weet welke activiteiten er als eerste opgepakt kunnen worden om de volgende stap in de ontwikkeling van de portfolio-organisatie te maken. Met een ‘roadmap’ houden ze scherp wat er moet gebeuren. Naar de organisatie toe kunnen ze hiermee ook goed de verwachtingen managen over wat er moet gebeuren om (nog) beter te kunnen sturen. Het concern portfolioteam weet precies wat ze moet doen en er is een gedragen beeld van de volgende stap. Hierdoor zijn ze in staat zelfstandig de juiste keuzes te maken.

“Samenwerken aan succes kan je creëren!”