Collectieve ambitie

  • Runnen de professionals met passie hun traject, maar wordt er te weinig samengewerkt?
  • Stopt iedereen veel energie en tijd in zijn eigen trajecten en werkzaamheden, maar ontbreekt de focus op het uiteindelijke organisatie doel?
  • Snapt en onderstreept iedereen waar de organisatie naar toe wil?
  • Is de klantwaarde wel voor iedereen helder?

Collectieve ambitie

Een organisatie die het verschil maakt, heeft een duidelijke ambitie. Iedereen heeft helder welke waarden, principes en criteria er nodig zijn om die ambitie te realiseren en er is cohesie tussen de teams en medewerkers. Medewerkers kunnen zo zelfstandig de goede afwegingen maken. Een dergelijke organisatie kenmerkt zich door een hoge klant- én medewerkerstevredenheid. De klanten krijgen waar ze om gevraagd hebben. Onze aanpak zorgt ervoor dat professionals en bestuurders verbonden worden door een collectief doorleefde ambitie.

  • Eenzelfde beeld en taal
  • Eenduidige interpretatie van informatie
  • Duidelijke kaders, afspraken en richtlijnen
  • ‘What’s in it for me’?
  • Een sterk, trots en enthousiast team

Casus grote uitvoeringorganisatie binnen Rijksoverheid

portfoliomanagement collectieve ambitie

Vraagstuk

Een grote uitvoeringsorganisatie binnen de Rijksoverheid wil de betrokkenheid, het begrip, de communicatie en de effectiviteit van zijn dienstverlening vergroten. Daarnaast willen ze de projectteams in staat stellen autonoom – maar wel in verbinding met de organisatie – te laten opereren. Zo kunnen ze beter sturen op de geambieerde doelstellingen.

Resultaat

Het bestaansrecht is doorleefd, waardoor het nut en de toegevoegde waarde van de activiteiten en werkzaamheden helder zijn en geduid kunnen worden. De organisatie kan effectief sturen op beloofde resultaten en daarmee de verwachtingen managen. De scope en producten zijn expliciet gemaakt, zodat iedereen binnen de organisatie ziet waar de programma’s wel en niet over gaan. Door het samen beleven en duiden van de portfoliodoelstellingen in relatie tot de programma’s en projecten, zien de professionals het nut van de te realiseren (deel)producten. Ook heeft het team handvaten gekregen om zich beter in elkaar en in de stakeholders in te leven, zodat begrip en effectief communiceren is verbeterd. Daarnaast zijn er spelregels afgesproken hoe iedereen werkt, rapporteert, elkaar feedback geeft en is duidelijk wie wat doet.

“If you give people a good enough Why, they will always figure out the How.”