Intermedius geeft organisaties grip en inzicht en zorgt voor voortgang en voorspelbaarheid. We stimuleren een effectieve en positieve samenwerking en helpen bij het door ontwikkelen van portfoliomanagement. Daarvoor creëren we een stevig fundament en zorgen we dat de juiste professional op de juiste plek in zijn kracht komt te staan.

VERKRIJG:

WENDBAARHEID

Portfoliomanagement Wendbaarheid

Een strakke rolneming en positionering, heldere diensten en (her)inrichting van de strategische en operationele (portfolio)processen zijn essentieel voor een wendbare organisatie.

Lees meer →

GRIP

Portfoliomanagement Grip

Grip en inzicht in welk traject effectief bijdraagt aan de strategische doelen, stellen een organisatie in staat in te spelen op de veranderende markt.

Lees meer →

VOORSPELBAARHEID

Portfoliomanagement Voorspelbaarheid

Weten wat de trends zijn, voorbereid zijn op risico’s en hun impact én het hebben van inzicht maken dat een organisatie slagvaardig kan reageren en sturen.

Lees meer →

DOOR:

COLLECTIEVE AMBITIE

Portfoliomanagement Collectieve Ambitie

Als iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft én onderstreept, ontstaat er een positieve flow. De basis voor een succesvolle (portfolio)organisatie.

Lees meer →

STEVIG FUNDAMENT

Portfoliomanagement Stevig Fundament

Heldere rollen, processen, kaders en afspraken zijn de basis voor een stevig fundament. De manier om ambitieuze doelen te realiseren.

Lees meer →

CONTINU ONTWIKKELEN

Portfoliomanagement Continu Ontwikkelen

Met een gedegen veranderstrategie en aanpak kan de portfolio-organisatie constructief worden geïmplementeerd, of worden door ontwikkeld.

Lees meer →