Volwassenheid grote verzekeraar

Vraagstuk:
Bij een grote verzekeraar is een audit uitgevoerd. De formele kant – de processen, rollen, en systemen – zijn al gedegen ingericht. Hierdoor kan er vanuit de ‘harde kant’ gestuurd worden op resultaat. Aan de informele kant hebben de professionals echter geen eenduidig doel waar ze zich op richten. Er is weinig vertrouwen in elkaar, en mensen durven elkaar niet aan te spreken. En er is onvoldoende acceptatie voor de nieuwe werkwijze binnen de organisatie.

Resultaat:
De verzekeraar weet welke activiteiten er als eerste opgepakt kunnen worden om de volgende stap in de ontwikkeling van de portfolio-organisatie te maken. Met een ‘roadmap’ houden ze scherp wat er moet gebeuren. Naar de organisatie toe kunnen ze hiermee ook goed de verwachtingen managen over wat er moet gebeuren om (nog) beter te kunnen sturen. Het concern portfolioteam weet precies wat ze moet doen en er is een gedragen beeld van de volgende stap. Hierdoor zijn ze in staat zelfstandig de juiste keuzes te maken.

Meer weten?
vraag het onze

Consultants