Bijsturen om strategische doelstellingen te behalen

Vraagstuk:
Bij een zelfstandige bestuursorganisatie met een Agile werkvorm gaat een groot aantal zelfstandig opererende eenheden samen in een overkoepelende eenheid. Tal van initiatieven en trajecten, met overlap, komen daardoor samen. Een reorganisatie die om keuzes vraagt, standaardisatie en duidelijke kaders en richtlijnen.

Resultaat:
De portfolio-organisatie heeft grip en inzicht gekregen op de (potentiële) risico’s en impact van alle lopende en nieuwe initiatieven. Alle trajectrisico’s zijn vertaald naar de risico’s voor de organisatie. De portfolio-organisatie weet nu hoe het moet bijsturen om de strategische doelstellingen te behalen.

Meer weten?
vraag het onze

Consultants

Niels Udo

Niels Udo

Consultant portfoliomanagement

niels.udo@intermedius.nl