Heldere afspraken, werkwijzen en processen

Vraagstuk:
Een internationale handelsonderneming heeft onvoldoende grip op het realiseren van zijn strategische doelstellingen. Ontwikkelingen gaan traag, mensen werken langs elkaar heen en de machtskaart wordt zeer regelmatig gespeeld.

Resultaat:
Door het vormen van een gezamenlijke visie (oplossing) en inrichting is er commitment ontstaan en meer cohesie bij de aanpak en de bijbehorende impact. Processen, rollen en werkwijzen zijn naar aanleiding hiervan vereenvoudigd of opnieuw ingericht tot een eenduidige informatievoorziening. De internationale handelsorganisatie heeft nu een stevig fundament, met een heldere demand-supply inrichting. En een one point of information voor tactische en strategische analyses. De samenwerking is bevorderd en plezieriger.

Meer weten?
vraag het onze

Consultants