Op 22 maart zijn de Portfoliomanager of the Year Awards uitgereikt, tijdens een feestelijk namiddag bij Inn Style in Maarssen. De nieuwe award, een initiatief van Intermedius, is ontstaan vanuit de “Guardian of Value” visie: sturen op toegevoegde waarde en het verbinden van de operatie en de strategie zijn een wezenlijk aandachtsgebied van de portfoliomanager.

 

De onafhankelijke jury, bestaande uit Linda Kester (Sincer, Limpid & Co & Nyenrode University) Ted van Dongen (CTO Beslist.nl), Dre Versteegh (Politie & ING) en Ineke Veenstra (Evean), koos uit de vele inschrijvingen 6 kandidaten en 2 teams die op 8 maart jl. hun pitch hebben gehouden. Naar aanleiding van deze pitches zijn de 2 winnaars gekozen.

 

*Intermedius is initiatiefnemer van deze award, welke op donderdag 22 maart 2018 voor het eerst is uitgereikt.

WINNAARS

 

Portfoliomanager of the Year

Daniël Jolink van het Radboudumc te Nijmegen won de Portfoliomanager of the Year award. De jury roemde hem voor zijn pragmatische aanpak en oog voor visie en strategie. De jury: “Daniël bedrijft Portfoliomanagement vanuit het hart met oog voor visie en strategie. Hij maakt een pragmatische vertaling en implementatie van waarde denken. Hierdoor realistisch, bruikbaar en uitvoerbaar.”

 

Portfolioteam of the Year

IT- PPM Team Defensie heeft de award voor Portfolioteam of the Year in de wacht gesleept. De jury had bewondering voor de gedrevenheid en volharding van dit team. De jury: “Team defensie is nuchter, gedegen en realistisch. In een speelveld dat bijzonder taai is, toch verandering realiseren door het simpel en eenvoudig te maken.”

Award

De Portfoliomanager of the Year  Award is een prestigieuze prijs voor organisaties die portfoliomanagement inzetten om strak te kunnen sturen op strategische doelstellingen waarbij er tegelijkertijd optimale wendbaarheid wordt gecreëerd – Organisch met grip. Een titel waarbij we organisaties op een voetstuk plaatsen die direct in staat zijn in te spelen op de ontwikkelingen in de markt en de maatschappij, waarbij er proactief bijgestuurd kan worden en organisaties in staat worden gesteld om snel en effectief hun strategische doelstellingen te behalen.

 

Guardian of Value
Intermedius is als implementatie-adviesbureau al jaren actief in de markt van portfoliomanagement. In een veranderende omgeving is het fundamenteel om snel te kunnen schakelen. Maar wil je wel grip houden op wat je investeringen opleveren voor de organisatie, dit is de basis om te blijven bestaan en de concurrentie voor te blijven. Met portfoliomanagement wordt er een manier van (samen)werken georganiseerd die hier mede voor zorgt. Vanuit deze Guardian of Value visie heeft Intermedius twee awards in het leven geroepen. Middels deze awards willen wij zowel een individu als een afdeling onderscheiden die het portfoliomanagement in Nederland verder op de kaart hebben gezet.

Portfoliomanager of the Year

De portfoliomanager of the Year heeft een duidelijke visie en toegevoegde waarde binnen het speelveld portfoliomanagement. Hij is adviseur en sparringpartner en zorgt ervoor dat het management keuzes kan maken, zodat collectief vastgestelde ambities worden gerealiseerd. De portfoliomanager kijkt verder dan analyses en rapportages. Hij zorgt dat de randvoorwaarden worden ingevuld zodat de juiste mensen op het juiste moment op basis van betrouwbare informatie gedegen keuzes kunnen maken waarmee de organisatie wendbaarder wordt waar nodig!

 

Portfolioteam of the Year

Het portfolioteam of the Year is een afdeling of groep van individuele portfoliomanagers die intensief met elkaar samenwerken. Zij laten samen zien dat zij in staat zijn de organisatie dusdanig in te richten en te faciliteren dat de onderneming daardoor in staat is gesteld beter keuzes te maken en mee te bewegen met de dynamiek van de markt. Dit team heeft een leidende rol in het verkrijgen van grip en overzicht op strategisch en tactisch niveau, zodat collectieve ambities van de organisatie behaald worden.

PRIJZEN

Portfoliomanager of the Year

 

reis Berlijn (weekend voor 2 personen)

Portfolioteam of the Year

 

interactieve teambuildingsmiddag in de omgeving