Auteur: Robin Dorsman

Bert de Vries benadert de huidige politiek-maatschappelijke situatie vanuit verschillende ontwikkelingen. De essentie van dit boek gaat mijns inziens volledig over gemaakte keuzes en keuzes maken. Keuzes zijn nooit neutraal...