Portfoliomanagement volgens de jury

Portfoliomanagement volgens de jury

Op 6 september vinden de Portfoliomanagement Awards 2022 plaats. Een vijfkoppige jury beoordeelt de pitches van de kandidaten op hun wendbaarheid. Wat is volgens de jury de toegevoegde waarde van portfoliomanagement voor een optimaal wendbare organisatie.

Lisa Marie Pasveer

Op welke manier draagt Agile Portfoliomanagement bij aan een wendbare organisatie?

Doordat je elk kwartaal opnieuw prioriteiten stelt, ben je in staat om bij te sturen. Je kijkt continu kritisch naar (oa) geleverd resultaat, voortgang, behoeftes, beschikbare middelen en bepaalt op basis daarvan de juiste mix van projecten, die optimaal bijdragen aan de gestelde doelen.

Jan Pieter Mook

Is Portfoliomanagement ingewikkeld of maken we het ingewikkeld?

De kunst is om het portfoliomanagement zo simpel mogelijk te organiseren en te communiceren. En dat is best ingewikkeld.

Willem de Goeij

Hoe draagt portfoliomanagement significant bij aan een optimale wendbaarheid van de organisatie? 

In een wereld van ‘forever change’ is wendbaar zijn van de organisatie in alsmaar toenemende mate een dominante hoeksteen van het bestaansrecht van die organisatie. Daar waar actoren en factoren steeds sneller veranderen, moet die organisatie immers ook sneller kunnen acteren op deze veranderingen. En in een wereld waar onmogelijkheden van gisteren, morgen maakbaar zijn maar al vandaag en zeker morgen niet alles tegelijkertijd kan worden gerealiseerd, dicteert dit het maken van steeds tijdigere keuzes. Portfoliomanagement levert het raamwerk om deze noodzakelijke adaptieve karakteristiek vanuit het fundament neer te kunnen zetten. Hoe professioneler het functionerende raamwerk des te wendbaarder is én blijft de organisatie die dit authentiek adopteert. Dit is onlosmakelijk verbonden met de 10 geboden van een voorspelbaar programma: 1e gebod – verifieer de aansluiting met een volwassen functionerend portfoliomanagement raamwerk. Wendbaarheid en voorspelbaarheid zijn dus causale begrippen. Wie houdt van onzekerheid?

Rene van Steenvoorden

Jij zal betrokken zijn als initiator om Portfoliomanagement in te richten. Wat biedt Portfoliomanagement voor jou aan meerwaarde?

Moderne organisatie bevinden zich in een staat van permanente verandering. Niet alleen de hoeveelheid verandering is daarbij een uitdaging maar ook de grote samenhang van activiteiten. Sterk portfoliomanagement is essentieel om organisaties effectief de strategie en dagelijkse gang van zaken te laten sturen.

Emil Verheijen

Wat zie jij gebeuren op het gebied van portfoliomanagement?

Waar organisaties hun ‘plannings heartbeat’ gaan versnellen teneinde sneller te kunnen reageren op dynamische marktomstandigheden, vraagt dit veel van portfoliomanagement om dit te ondersteunen.  Dit vergt verandering van portfoliomanagement processen, maar vooral ook van een nieuwe way-of-working en balans: hoe ondersteun je een grotere wendbaarheid terwijl je lange termijn doelen in het oog blijft houden!

Aanmelden voor de Portfoliomanagement Awards op 6 september 2022 om 13.30 uur bij Innstyle in Maarssen kan via:

Aanmelden 2022

Communicatie
communicatie@intermedius.nl