Besluitvorming, verandermanagement en portfoliomanagement

Besluitvorming, verandermanagement en portfoliomanagement

Wat kunnen we hiervan leren in de huidige corona-aanpak?

Met de uitbraak van het coronavirus staat de overheid voor een ongekend complexe opgave. Deze crisis heeft niet alleen grote implicaties voor de volksgezondheidzorg, maar brengt ook maatschappelijke en sociaal economische gevolgen met zich mee. Goede besluitvorming is cruciaal in deze tijd en bepalend voor de effecten op de maatschappij en het individu. In deel 2 van deze driedelige serie kijken we specifiek  naar de urgentie van gezondheid en voeding als gevolg van de coronacrisis.  Hoe helpen de principes van besluitvorming, verandermanagement en portfoliomanagement om een antwoord te geven op hoe we door voeding een betere gezondheid kunnen realiseren (en daardoor mogelijk beter bestand zijn tegen de negatieve effecten van Corona)?

In dit artikel komen de volgende onderwerpen aan bod:

  1. Een nieuw bewustzijn en urgentie van gezondheid en voeding
  2. Inzichten uit andere disciplines: Portfolio-management en besluitvorming
  3. De ‘Diet Wars’ als het conflict en de managementtrechter als oplossing!
  4. Criteria-gedreven besluitvorming met behulp van de managementtrechter
  5. Principe-gedreven besluitvorming
  6. Andere inzichten en overwegingen
  7. Inzichten vanuit verandermanagement
  8. Stap-voor-stap veranderen
  9. Criteria voor het veranderproces en implementatie
  10. Conclusie en ‘Take-Away’

Het gehele artikel kan je hieronder downloaden.

Maurice van Buren
maurice.vanburen@intermedius.nl