Besluitvorming, verandermanagement en portfoliomanagement

Besluitvorming, verandermanagement en portfoliomanagement

Wat kunnen we hiervan leren in de huidige corona-aanpak?

Met de uitbraak van het coronavirus staat de overheid voor een ongekend complexe opgave. Deze opgave raakt ons allemaal. Het heeft niet alleen grote implicaties voor de volksgezondheidzorg, maar ook maatschappelijke en sociaal economische implicaties. Goede besluitvorming is cruciaal in deze tijd en bepalend voor de effecten op de maatschappij en het individu. In deel 1 van deze  driedelige  serie  kijken we  naar de coronacrisis actualiteit: wat kunnen we leren van de principes van besluitvorming, verandermanagement en portfoliomanagement?

De besluitvorming rondom het coronavirus ligt onder een vergrootglas. Een goed besluitvormingsproces is daarbij essentieel. De gebruikelijke eerste stap is het probleem identificeren, vervolgens worden criteria vastgesteld en gewogen, alvorens alternatieven te benoemen. Als deze stappen zijn gezet is het tijd om data te verzamelen en alternatieven te beoordelen en het beste alternatief te selecteren voor implementatie. Daarna is het van belang om de alternatieven en de criteria te evalueren. De huidige maatschappelijke actualiteit in de vorm van de coronacrisis biedt een mooie casus om de stappen in besluitvorming te beschouwen en wat daar goed en fout kan gaan. Belangrijke vragen hierbij zijn:

  • Welke keuzes in maatregelen maken we?
  • Hoe evalueren we deze keuzes?
  • Welke cijfers en KPI’s gebruiken we en zijn deze valide, betrouwbaar en navolgbaar?
  • Welk model passen we hierbij toe en hoe zorgen we dat het model getoetst wordt aan de werkelijkheid?

 

Besluitvorming en het beantwoorden van deze vragen is niet eenvoudig. Het gebruik van principes kan hierbij helpen en richting geven. In dit artikel beschrijven we onder andere dat het benoemen en gebruiken van leidende waarden essentieel is bij besluitvorming. Daarnaast kenmerken we het belang van het herkennen en erkennen van cognitieve fouten die we maken bij besluitvorming en benoemen we het belang van het schetsen van perspectief bij besluitvorming.  Hieronder volgen zeven principes vanuit besluitvorming, verandermanagement en portfoliomanagement die inzicht geven in de huidige corona-aanpak.

Principe 1: Wees duidelijk welke waarden leidend zijn bij besluitvorming

Principe 2: Organiseer een ideeën meritocratie

Principe 3: Zorg voor multidimensionale besluitvorming en wees transparant hierin

Principe 4: Definieer leidende KPI’s

Principe 5: Wees bewust van valkuilen

Principe 6: Besluit data-gedreven, maar toets continu aan de praktijk, evalueer en stel continu bij

Principe 7: Bied perspectief met besluitvorming

Het gehele artikel kan je hieronder downloaden.

Communicatie
communicatie@intermedius.nl