Samenwerken in een ecosysteem aan digitaliseringsvraagstukken

Samenwerken in een ecosysteem aan digitaliseringsvraagstukken

'We werken samen in een ecosysteem aan digitaliseringsvraagstukken, maar ik heb geen inzicht of we onze doelen wel behalen.'

Wat goed dat jullie de samenwerking zijn aangegaan. Bij veel vraagstukken is het behouden van het inzicht een issue en zeker bij digitaliseringsvraagstukken. En juist hier zie je dat er een hele goed vorm van samenwerking is ontstaan. Denk bijv. aan Open Source. Hierbij is onder bepaalde spelregels afgesproken dat broncode openbaar gemaakt wordt waarbij iedereen kan lezen, bijdragen, gebruiken en hergebruiken. Er ontstaan hechte communities rondom initiatieven waarbij iedereen er belang bij heeft dat deze initiatieven continu verbeterd worden.

Basis op orde?

Iets dat ook vaak speelt is dat er vernieuwing verwacht wordt terwijl we zien dat de basis van de IT ook nog op orde moet komen. Basis zaken zoals; waar staat de data?, hoe communiceren we tussen systemen? en hoe zorgen we dat privacy en veiligheid gewaarborgd zijn?. Een goed voorbeeld hiervan is Common Ground, dat deze problematiek bij de (lokale) overheid aanpakt.

Wees je bewust dat deze issues aan de basis van een samenwerking liggen. Maar het is zeker mogelijk om inzicht te krijgen of doelen in ecosystemen behaald worden. Een aantal belangrijke facetten zijn:

  • Gezamenlijke doelen stellen.
  • Een set aan principes of spelregels waar een ecosysteem of community zich aan houdt.
  • Een levendige community die zich inzet om de doelen te behalen.
  • Samenwerking op verschillende niveaus van developers tot aan bestuurders. Op elk niveau moeten gezamenlijke doelen, principes en een community of alliantie gevormd worden.
  • Een methodiek die hierbij kan helpen is portfoliomanagement inrichten.

 

Complex, dus dan maar niet?

Wat ik geregeld merk is dat er vanwege de complexiteit getwijfeld wordt om samenwerkingen aan te gaan. Desondanks de complexiteit geloof ik in het samenwerkingen binnen ecosystemen. Vaak heb je zelf niet alle kennis/data aanwezig om het probleem op te pakken. Grote kans dat de kennis wel elders aanwezig is. Wat ontzettend belangrijk is om een samenwerking te laten slagen is dat partijen zich hierbij open opstellen. Verder moeten alle betrokkenen accepteren dat er risico’s zijn en dat je die samen aan gaat. Tot slot is het belangrijk om klein te beginnen. Veel organisatie starten enorme IT trajecten op om iets te veranderen die uiteindelijk buiten scope, tijd en financiering lopen. En het doel wordt uiteindelijk niet gehaald. Steeds meer wordt er nu Agile gewerkt waarbij juist klein begonnen wordt en snel een minimale versie van een product wordt gebouwd. Deze worden vervolgens iteratief verbeterd of als het niet succesvol is wordt er gestopt (dit laatste blijft moeilijk).

Bob van den Engel
bob.vandenengel@intermedius.nl