De dialoog verbindt

De dialoog verbindt

De dialoog is een werkelijk gesprek tussen twee of meer mensen waarin men samen nadenkt. Hiervoor worden in ieder geval tijdelijk posities, zekerheden en overtuigingen los gelaten, staat men open voor de ander en luistert men naar de mogelijkheden die voortkomen uit het simpelweg in relatie zijn met een ander. Door het verbinden van betekenissen in de dialoog ontstaat er een nieuwe betekenis die van niemand individueel is maar gemeenschappelijk en gedeeld. 

DIALOOG VERSUS DISCUSSIE OF DEBAT

Kort gezegd is een discussie een gesprek waarin je de ander probeert te overtuigen van je mening. In een debat is er sprake van een stelling waar voor- en tegenstanders allebei hun mening over geven. Zowel een discussie als een debat is een uitstekende manier om verschillende argumenten in een kwestie te verzamelen en te toetsen.

De dialoog kenmerkt zich juist door een onderzoekshouding. Deze wordt onder andere verkregen door opschorten van de persoonlijke mening en de persoonlijke (voor)oordelen. Hierdoor ontstaat er ruimte om na te denken en ook ruimte om samen na te denken. Wanneer dit proces goed verloopt is het juist in deze ruimte dat er nieuwe inzichten ontstaan. Er ontstaat een zekere flow die zich kenmerkt door een prikkelende, inspirerende ervaring met een sterke samenbindende werking.

Het doel van een dialoog kan variëren. Denk daarbij aan: ideeën uitwisselen, dialoog ervaren, gedachten of kennis delen, probleemoplossing, besluitvorming en samenwerking.

Op het gebied van dialogen werk ik graag samen met: Eveline Bakker  en  Gerdine Slot.

DIALOOGREGELS

  • Vertel vanuit je eigen perspectief of eigen ervaring.
  • Neem de tijd. Een goede dialoog is een vorm van langzaam denken, gericht op diepgang.
  • Wees echt nieuwsgierig: luister, stel vragen en verplaats je in de ander.
  • Fixeer niet op oplossingen. Onderzoek de onderliggende redenen of visie.
  • Stel je (eind)oordeel zo lang mogelijk uit.

LUISTEREN IS EEN WARE KUNST

‘Oh, ik weet precies hoe jij je voelt, ik heb hetzelfde meegemaakt namelijk…’. Veel mensen horen wel wat iemand zegt, maar luisteren niet echt. Hierdoor wordt vaak een diepere betekenis of vernieuwende gedachte gemist. Wat tips om je op weg te helpen: 

  • luister en sluit aan bij de beleving van de ander, waarbij je oog blijft houden voor je eigen positie; 
  • koppel terug door samen te vatten, door te vragen en door te letten op non-verbale signalen; 
  • Bekwaam je in stille aanwezigheid. 

Waar met aandacht wordt geluisterd, ontstaat verbinding, actieve betrokkenheid, creativiteit en energie. 

Geschreven door Carin Roelands. Carin is zelfstandig adviseur voor verander- en ontwikkelvragen met een focus op het begeleiden van de dialoog.

Communicatie
communicatie@intermedius.nl