Maarten Königs – key-note spreker tijdens de Portfoliomanagement Awards

Maarten Königs – key-note spreker tijdens de Portfoliomanagement Awards

Maarten Königs loopt al een tijdje mee. Hij werkt sinds 1986 als organisatieadviseur en procesmanager. De laatste 20 jaar met vooral groepen samenwerkende en innoverende organisaties als klant. Zijn passie ligt in het verbinden van business en publieke waarden.

Wat doet een sociaal pedagoog in het bedrijfsleven?

Ik heb een interesse voor leren en voor menselijk processen. Vanuit die interesses ben ik ook gestart met een studie natuurkunde en sociale pedagogiek. De insteek was om natuurkundeleraar te worden. Dat is het uiteindelijk niet geworden. Na het afronden van de studie sociale pedagogiek ben ik in de advieswereld terechtgekomen. Van 1986 tot 1999 was ik directeur van een adviesbureau voor startende ondernemers en projecten op de arbeidsmarkt. Nu heeft men het overal over start-ups en hun potentieel, toen was het nog veel minder gebruikelijk om een onderneming te starten en ondernemers te coachen. Toen ik in 1999 als zelfstandig adviseur begon bleek mijn passie met name te liggen bij organisaties die samen iets nieuws gaan doen. Zo adviseer ik nu al geruime tijd gezamenlijk innoverende organisaties. Met name publiek-private samenwerkingen. Ik vind de complexiteit daarvan fascinerend! Kwalitatief onderzoek is daarin mooi gereedschap, ik werk veel met antropologisch waardenonderzoek om verschillende invalshoeken van organisaties en klantperspectieven te verbinden.

Wat zijn grote uitdagingen voor bedrijven de komende tijden?

1. Het zelf maken van kompas voor sturing

Vroeger was er, veel sterker dan nu, een taal die partijen gemeenschappelijk hadden. Deze was sterk geïnspireerd door de exacte wetenschappen. De technische en de sociale kanten van ondernemen werden sterk gekleurd door scientific management. De objectieve ingenieursbenadering die daarbij hoorde begon in de 70-er jaren al minder invloedrijk te worden, maar daar zijn we nog steeds niet helemaal overheen.  Men noemde het wel het einde van de maakbaarheid en de grote verhalen. Naast allerlei positieve emancipatie-effecten zijn we daarmee vanzelfsprekendheid en vastigheid verloren, waardoor er nu steeds gezocht wordt naar bindende kleine narratieven en corporate identity. Dit bouwen van een eigen kompas vind ik, zeker voor allianties, een grote uitdaging.

2. Technologische ontwikkelingen

Redelijk voor de hand liggend, maar mag gewoon niet ontbreken! De technologische ontwikkelingen exploderen en iedereen houdt zich bezig met welke nieuwe vraagstukken dit met zich meebrengt. Het begon met de overgang van collectiviteit naar connectiviteit, nu speelt de energietransitie een grote rol.  Een hot topic hierbinnen is de toekomst van mobiliteit. Al deze ontwikkelingen maken het heel avontuurlijk, maar ook erg onrustig.

3. De rol van Platforms

Er is een nieuw type bedrijfsmatige en economische aansturing ontstaan in de vorm van platforms. De rol en relevantie van platforms werd aanvankelijk niet zo doorgrond. Ik doel hiermee op platforms als Facebook, Twitter en Linkedin, die aanvankelijk vooral heel sympathiek onze zelforganisatie en netwerken leken te ondersteunen maar tegelijk over gigantisch veel data beschikken en daarmee handelen en sturen. Platforms zijn ook steeds belangrijker in de directe aansturing van werknemers, zo worden de chauffeurs van de witte busjes die onze pakjes brengen volledig door een platform aangestuurd. Men spreekt in dit verband, ook omdat de eigenaren er zo schatrijk van worden,  wel van ‘platformkapitalisme’

Waarmee maakt de professional anno 2035 het verschil?

Er zijn twee dingen mijns inziens belangrijk om als professional het verschil te maken. Allereerst is dat patroonherkenning. Hiermee bedoel ik het kunnen analyseren van wat er gebeurt met mensen en in de markt. Dat vereist nieuwsgierigheid, een gevoeligheid voor signalen, een sterk analytische geest en het vermogen tot inleven in ontwikkelingen. Niet alleen objectief, maar ook op een gevoelsmatige manier. Je moet dan overweg kunnen met scenario’s en invoelbaar maken wat je denkt.

Als tweede blijft de groep metamodernisten de komende jaren het verschil maken. Deze term is nog niet zo bekend. Waar in de tijd van het modernisme alles maakbaar was en in de tijd van het postmodernisme alles relatief en ironisch was, mogen in het metamodernisme pragmatische niet te grote en niet dwingende idealen weer.  Dat is een robuust standpunt om 2035 mee te halen!

Wat zijn toekomstige ontwikkelingen als je kijkt naar samenwerking tussen bedrijven?

Er is nog steeds een grote kloof tussen burgers en de politiek. En niet alleen daar, ook op de werkvloer vaak tussen management en operationele medewerkers. De mensen die effectief in dit soort kloven springen als een soort verbindingsprofessionals, dat worden de toppers. Hetzelfde geldt voor het koppelen van de strategie aan de operatie. Als je beide talen goed spreekt, dan heb je goud in handen. Op dit niveau ontstaat iets nieuws en nieuwe creativiteit. Ook allianties op dit niveau in het midden hebben veel toekomst. 

Anne Hendriksen
anne.hendriksen@intermedius.nl