Intermedius in de praktijk – de Politie

Intermedius in de praktijk – de Politie

Beschrijving organisatie

Werkt aan de veiligheid in de samenleving, het aanpakken van criminaliteit en het beschermen en helpen van burgers. Doet dit door integer, betrouwbaar, moedig en verbindend te zijn. Wordt daarbij ondersteund door het Politiedienstencentrum in de operationele werkzaamheden. De Politieacademie draagt zorg dat studenten opgeleid worden voor het toekomstige politievak en het werken in de politiecontext en draagt bij aan de ontwikkeling van het politievak door kennisontwikkeling, kennisdeling en debat.

Het probleem

De Politieacademie is sinds 1 januari 2017 onderdeel van de politie. Voor deze transitie was het essentieel dat er verbinding en draagvlak gecreëerd werd tussen de diverse stakeholders. Ook was het van belang dat er transparante beslissingen op het juiste niveau genomen konden worden. 

Hoe hebben we het gezamenlijk aangepakt?

We hebben de transitie vanuit ‘mens en proces’ benadert. Hierbij staat samenwerking tussen verschillende stakeholders en het opbouwen en versterken van relaties centraal. Daarnaast is gekozen om de transitie uit te voeren d.m.v. een plateau planning waarbij de transitie in verschillende fases wordt opgeleverd. Daarnaast zijn er heldere taken en verantwoordelijkheden opgesteld en hebben wij een PMO ingericht en ingevuld. Hierbij was er een sterke aandacht voor communicatie, wat heeft geleid tot acceptatie bij gebruikers.

‘Intermedius is zeer betrokken bij het team en bij de teams met wie ze hebben samengewerkt om tot het gewenste resultaat te komen. De vraag die er lag was om de Politieacademie en de dienst FM beter met elkaar in verbinding te laten komen. Het heeft de nodige kilometers gekost maar het resultaat is er naar. Intermedius heeft de opdracht boven verwachting afgerond’

Het resultaat

  • Een productief transitieteam die in verbinding staat met elkaar en met de stakeholders;
  • Een duidelijk en gedragen plan van aanpak met een gedefinieerde ‘Minimum Viable Product (MVP)’ en een plateau planning;
  • Succesvolle afronding van de transitie waarbij de dienstverlening door het PDC is overgenomen
  • Tevredenheid bij management van de dienst FM en Onderwijs;
Rebanna Latuheru
rebanna.latuheru@intermedius.nl