Helft medewerkers voelt zich niet gehoord door management

Helft medewerkers voelt zich niet gehoord door management

58% heeft idee dat managers niet weten wat ze moeten doen.

Ruim 46 procent van de Nederlandse werknemers voelt zich niet gehoord door het management in zijn of haar organisatie. Daarbij lijkt er ook een gebrek aan vertrouwen te zijn. Zo heeft drie op de vijf ondervraagden het idee dat managers niet precies weten wat ze moeten doen. Dit blijkt uit een onderzoek van Intermedius onder 1.107 medewerkers en managers.

Managers lijken wel op de hoogte te zijn van het feit dat medewerkers soms het gevoel hebben dat er niet naar ze wordt geluisterd. 42 procent zegt het idee te hebben dat medewerkers zich onvoldoende gehoord voelen. Het zou goed kunnen dat managers wel een luisterend oor willen bieden, maar hier geen mogelijkheden voor zien door de inflexibiliteit van de organisatie. Tweederde van de ondervraagden geeft namelijk ook aan dat ze het bedrijf waarvoor zij werken niet wendbaar genoeg vinden. “Wendbaarheid, of juist het gebrek daaraan, is een essentieel onderwerp voor met name grote organisaties”, aldus Diane Dros, managing partner bij Intermedius, dat het onderzoek liet uitvoeren in het kader van de Portfoliomanagement Awards. “Het management van deze organisaties zou er goed aan doen dit als strategisch thema op de agenda te zetten. Daarbij is het belangrijk een heldere koers te hebben die wordt doorvertaald naar alle lagen in de organisatie. Wij zien dat dit bij veel bedrijven niet gebeurt.”

Manager weet het ook niet altijd

Een meerderheid van de medewerkers heeft het gevoel dat managers niet altijd weten wat ze moeten doen. Dit gevoel lijkt bevestigd te worden door het feit dat één op de vijf managers niet precies weet wat er van ze verwacht wordt. Mogelijk speelt de gebrekkige informatie die zij ontvangen hier een rol in. 37 procent van hen vindt namelijk dat de managementinformatie binnen hun organisatie niet goed op orde is. Dros: “Vandaag de dag is actuele managementinformatie cruciaal. Met name bij corporates ontbreekt vaak informatie van andere bedrijfsonderdelen. Dat ondermijnt goed management en betrouwbaar leiderschap.”

Onvoldoende samenwerking

Het management laat binnen sommige organisaties te wensen over, maar de onderlinge samenwerking kan volgens zowel medewerkers als managers ook een stuk beter. Bijna een derde van de ondervraagden zegt dat er binnen hun organisatie onvoldoende wordt samengewerkt. “We zien in de praktijk dat effectief samenwerken binnen en tussen bedrijven vaak een uitdaging is”, zegt Dros. “Wederzijds begrip hierin is essentieel, maar daar wordt niet genoeg tijd voor vrijgemaakt. Hierdoor blijft iedereen vooral aan zijn eigen belangen denken en is het lastig om een wendbare organisatie te bewerkstelligen.”

Over de Portfoliomanagement Awards

Het bevorderden van de onderlinge samenwerking, koers houden en het belang van goede managementinformatie zijn de onderwerpen van de cases die in maart kans maken op een prijs tijdens de tweede editie van de Portfoliomanagement Awards.

Over het onderzoek

Intermedius liet dit onderzoek uitvoeren om een beter idee te krijgen van de verhoudingen tussen management en medewerkers binnen organisaties. Het onderzoek is uitgevoerd onder 526 managers en 581 medewerkers werkzaam in bedrijven met meer dan 11 werknemers. Bij de selectie van de respondenten is rekening gehouden met een representatieve spreiding wat betreft geslacht, leeftijd, gezinssituatie en opleiding. Bij het beantwoorden van de stellingen konden respondenten per stelling aangeven of deze wel of niet op hen van toepassing was.

Anne Hendriksen
anne.hendriksen@intermedius.nl