Nieuwsbrief juni 2018

Nieuwsbrief juni 2018

Sturen op toegevoegde waarde in een wendbare organisatie

Hoe kan je sturen in een wendbare organisatie? Hiervoor is het belangrijk dat de lus tussen de strategie en de operatie wordt gesloten. Zo kan je de juiste keuzes maken. Martijn Dijkema gaat in zijn artikel  “De drie universele assen van een wendbare organisatie” op zoek naar een onderbouwing van de mechanismes die de lus kunnen sluiten. Hij ziet daarbij Portfoliomanagement en Waardemanagement als belangrijke schakels. Uiteindelijk moet dit leiden tot betere besluitvorming. Diane Dros gaat in haar blog ook in op besluitvorming waarbij zij stelt dat je alleen besluiten kunt nemen als er consensus is over de toegevoegde waarde. Er moet één waarheid zijn over de waarde en die bepaal je samen. Maar hoe doe je dat en welke stappen moet je nemen om dat te realiseren. Niels Udo schrijft over zijn praktijkervaring. Aan de hand van concrete stappen beschrijft hij hoe je met elkaar in gesprek komt om te sturen op toegevoegde waarde. Veel leesplezier!

Lees de nieuwsbrief van juni 2018.

Anne Hendriksen
anne.hendriksen@intermedius.nl