Portfoliomanagement en Het Nieuwe Werken!?

Portfoliomanagement en Het Nieuwe Werken!?

Het Nieuwe Werken is momenteel een veel gebruikte term. Er wordt op veel verschillende manieren vorm aan gegeven. Een definitie: Het Nieuwe Werken is een manier van (samen)werken die veel ontwikkelingen van nu combineert met als doelstelling: tevreden medewerkers, tevreden klanten, kostenreductie, innovatie, versnellen time-to-market, enz. Het Nieuwe Werken kenmerkt een organisatie die continu in beweging kan blijven. Het vraagt een lerende manier van (samen)werken en kennisdelen, zodat een organisatie snel en adequaat kan acteren. Om een antwoord te geven op de snel veranderende klantvragen en maatschappelijke eisen. Een organisatie die continu kan meeveren, vraagt om een andere manier van organiseren, die alle facetten van de organisatie beslaat. Hierbij staat de mens centraal. Die beschikt over de juiste middelen, zoals: ICT, werkomgeving, beleid, processen en structuur.

Is daarom Het Nieuwe Werken een doel op zich?

Nee. Het Nieuwe Werken is een manier om de gestelde doelen van deze tijd te realiseren. Een eerste stap om dit te bereiken, is het benoemen van de doelstelling van de organisatie en welke baten dit dient op te leveren. Vervolgens wordt er een goede business case gemaakt en worden de uitgangspunten benoemd, zodat de doelstelling wordt geconcretiseerd.
Stel, de doelstelling van een organisatie is: “versnellen van de time-to-market waarbij de klanttevredenheid centraal staat” (wie wil dit nu niet…). En de uitgangspunten van Het Nieuwe Werken staan centraal. Hoe zorgen we er dan voor dat alle activiteiten die nodig zijn, op een beheersbare en resultaatgerichte wijze worden bestuurd?
Het inrichten van een portfolio-organisatie kan uitkomst bieden. Een portfolio-organisatie zorgt ervoor dat een organisatie kan sturen op projecten en programma’s. Een portfolio is dan ook een permanente organisatiestructuur die gericht is op het managen van (tijdelijke) projecten en programma’s. De doelstelling kan zo voor de lange termijn worden neergezet en, afhankelijk van wat nodig is om de doelstelling te behalen, kunnen er projecten of programma’s gestart dan wel gestopt worden.
Wat kan een portfolio-organisatie opleveren?
Grip op:
 • Projecten en programma’s
 • Wie is verantwoordelijk en waar liggen bevoegdheden
 • Kosten
 • Een eenduidige manier van werken
Inzicht in:
 • Welke projecten leveren welke bijdragen
 • Snel en eenduidig overzicht over verloop projecten en programma’s
 • Welke afhankelijkheden er zitten tussen de projecten en programma’s
 • Heldere (financiële) administratie
 • Heldere en snelle besluitvorming
Sturen op resultaat, door middel van:
 • Resultaten van projecten en programma’s direct koppelen aan organisatie doelstellingen
 • Inzichtelijk in welke aandachtsgebieden geen dan wel teveel effort wordt gestoken
 • Heldere scheiding tussen lijnactiviteiten en projecten en programma’s
 • Centrale coördinatie en sturing op projecten en programma’s
 • Heldere communicatie met veranderboodschap als kapstok
Een portfolio-organisatie is een middel om een adaptieve organisatie (cultuur, organisatie, ICT) te realiseren. Dat is een organisatie die continu en snel op de complexe vragen en eisen van de markt en maatschappij kan reageren. Elke organisatie realiseert dit op zijn eigen manier met zijn eigen gestelde baten, maar wel met een zelfde organisatievorm die optimaal flexibel is en grip oplevert op de complexiteit.
Het Nieuwe Werken vraagt om een portfolio-organisatie om de complexe verandering te realiseren… Of is de portfolio-organisatie Het Nieuwe Werken in de praktijk?
Diane Dros
diane.dros@intermedius.nl